Breaking News

625.0.560.350.160.300.053.800.668.160.90 (9)

Check Also

கடற்படைக்கு காத்திருக்காமல் காணிக்குள் கால் வைத்த தமிழ் மக்கள்!

ஸ்ரீலங்கா கடற்படையினரின் கட்டுப்பாட்டில் இருந்து விடுவிக்கப்பட்ட தமது பூர்வீக நிலங்களில் தற்காலிக கொட்டில்களை அமைக்கும் பணிகளை முள்ளிக்குளம் கிராம மக்கள் …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *